11. 3.2020 jsem se vrátila z Chicaga, kde jsem strávila necelých 14 dnů v příjemném společenství tamní české misie. Nebyla jsem sama, byli jsme šestičlenný tým členů Aliance poradců (pod záštitou CENAP) a jeden mužský doprovod. 

 

Přes oceán jsme se vydali na základě pozvání mons. Hladíka za účelem podělit se o naše znalosti symptotermální metody, předat zkušenosti při využívání přirozeného plánování rodičovství v běžném životě. Programy, jednorázové přednášky i celosobotní kurzy byly zaměřeny jak na podporu, prohloubení vztahu v manželství, ale také i na pomoc dospívajícím. 

 

A to jak ve formě přednášky pro rodiče či prarodiče dospívajících, tak i v rámci přednášky či kurzu určeného vysloveně pro dívky a chlapce v období dospívání.

 

Na oplátku jsem měli během týdne zajištěný zajímavý program, který mimo jiné zahrnoval návštěvu muzeí, planetária a akvária.

Co mne ale nejvíce zaujalo, bylo pevné, a přitom otevřené společenství věřících v misii. Atmosféra na kurzech byla uvolněná, přátelská, ale o nic méně soustředěná. Například na kurzu pro dívky „Být sama sebou“, kterého se zúčastnilo 11 mladých slečen, bylo znát, že dívky mají radost ze života, jsou temperamentní, nebojí se projevit, ale zároveň dokážou zachovat klid a mají ohled na druhé. 

 

Spolu s další lektorkou, Markétou Juzovou, jsme byly z dívek nadšené. 

Celkově hodnotím pobyt v Chicagu a průběh kurzů velmi pozitivně. 

 

Domnívám se, že ačkoli nebyla účast na kurzech maximální, počítá se každý člověk, kterému jsme mohli být nějak nápomocní, nebo kterého naše slova s pomocí Ducha Svatého zasáhla na pravém místě.

 

Mgr. Jana Vaňková, poradkyně STM PPR Centra naděje a pomoci