Vzdělávat rodiče? Není to nesmysl? Snad ještě přijdou na kurz předporodní přípravy. Jako nastávající rodiče. Pak se možná někdo zúčastní kurzu, ale raději se optají individuálně, pokud jsou problémy s kojením.  Ale dál přece své děti rodiče předají škole, družině, kroužkům. Nicméně, děti rodiče stále staví před otázky, na které ne vždy snadno se hledá odpověď. Týká se to i otázek lidské sexuality, plodnosti, jak s citem dětem vysvětlit podstatu manželské lásky, početí dalšího dítěte. V Centru naděje a pomoci se snažíme informovat pravdivě, objektivně. Právě proto, že víme, že informace na internetu mohou být rozporuplné. Právě proto, že se setkáváme s tím, že i v dobrém úmyslu přátelé rodičům poskytují někdy i hodně rozporuplné podněty. Právě proto , že ze školy a z většiny časopisů děti přicházejí s informacemi, které je vedou špatným směrem.  Proto nabízíme jednorázová vzdělávání pro rodiče v této oblasti, aby dokázali nalézat slova, jak mluvit s dětmi o dospívání a zdravé sexualitě.  -
Pro rodiče menších dětí máme připravené setkání na téma „Jak mluvit s dětmi o sexu". 
Pro rodiče dospívajících je seminář „Když dítě dospívá“.

Přihlášky a bližší informace jsou na 
https://www.cenap.cz/pro-rodice-manzele