Opakovaně se v Centru naděje a pomoci (CENAP) setkáváme se snahou o stanovení plodných a neplodných dnů pomocí aplikací.

Některé aplikace jsou úplně „mimo“ – podle data „vypočítají“, kdy žena má údajně ovulaci. Tyto přístroje, ať již draze zaplacené či zdarma stažené z internetu, využívají v podstatě již téměř 100 let starou metodu výpočtu neplodných dnů, kalendářní metodu. Metodu, která je nespolehlivá, protože v lidském těle nemůžeme přece předpokládat, co možná bude, ale potřebujeme vyhodnotit, co konkrétně se děje, co jak probíhá. Tak, jako nemůžu říct na 100%, že 23.6. v 11:00 bude u nás na křižovatce na semaforu v mém směru zelená, stejně tak nemůžu říct, že v tento den podle výpočtů bude den v neplodném období. 

To je prostě hádání, ne metoda.

Pak jsou ale aplikace, systémy, přístroje, a někdy i hodně drahé, které vyhodnocují plodné a neplodné dny podle naměřených hodnot bazálních teplot. 

V CENAP se věnujeme i tomu, že kontrolujeme vyhodnocení dle aplikace souběžně s vyhodnocením dle metodiky STM PPR, jak ji u nás v CENAP učíme.

Opakovaně se nám ukazuje, že aplikace vyhodnocuje jinak, než lékařsky a vědecky ověřená metoda STM. 

Například nedávno přinesla paní, kterou vedeme pod klientským číslem 002349, která si přeje otěhotnět, záznamy v jednom takovém přístroji. Srovnali jsme vyhodnocení STM /přístroj

 

Cyklus č. 3: 

dle STM plodné období od 6. dne cyklu (DC), neplodné období od 20. DC 

(první den vzestupu BTT 17. DC), 

přístroj BC vyhodnotil plodné panáčky od 10. DC do 14. DC, pak do 17. DC svítila červená, do 19. DC žlutá

Jiné vyhodnocení dle STM a jiné dle přístroje - dle BC  dříve ukončeno plodné období 

Cyklus č. 4: 

plodné období od 6dne cyklu (DC), neplodné období od 20. dne cyklu 

(první den vzestupu BTT 17. DC), 

Přístroj BC vyhodnotil plodné panáčky od 15. DC do 18. DC, pak výrazně červená 19. DC, červená do 22.DC

Jiné vyhodnocení dle STM a jiné dle přístroje - dle BC prodlouženo plodné období 

Cyklus číslo 5: 

Dle STM plodné období od 6. dne cyklu (DC), neplodné období dle metodiky 22.DC večer

Přístroj BC vyhodnotil plodné panáčky od 13. DC do 17. DC,  červená do 19.DC

Jiné vyhodnocení dle STM a jiné dle přístroje  - dle BC bylo dříve ukončeno plodné období, dle STM ještě trvalo několik dnů!

 

Není to ojedinělá situace, kdy přístroj buď zbytečně plodné období prodlužuje nebo naopak nebezpečně zkracuje. Pokud jde o přesnost ve vyhodnocení, správnost interpretace sledovaného, tak aplikace zaostávají. 

Zajisté zapsání naměřené hodnoty do mobilu či do aplikace může se jevit jednodušší než lovit nějaké papírové tabulky v šuplíku. Aplikace může být pomůckou, kam data v rychlosti zaznamenávat. Vyhodnocení je ale potřebné dělat v tabulce. Jedině tak je možné správně označit 6 nižších platných měření, uvědomit si, zda tato měření nejsou něčím ovlivněna, správně stanovit linii a pak tedy přesně určit jak první den vzestupu BTT, tak i potvrzený vzestup. 

I když metodika, jak je popsaná v Průvodci STM, se jeví celkem jednoduchá, přesto doporučujeme hlavně ze začátku sledování a vedení záznamů jejich konzultace s vyškolenými poradci (https://www.cenap.cz/aliance-poradcu) . 

 

Rozhodně doporučujeme konzultace již v prvním sledovaném cyklu. A to v době, kdy je po ovulaci, kdy začíná neplodné období. Je zbytečné čekat s konzultacemi až na konec cyklu nebo až bude více cyklů odsledovaných. 

Možnost profesionálních konzultací a poradenství nabízíme v poradně CENAP na ul. Vodní 13 osobně, telefonicky nebo e-mailem (či formou dopisu, pokud někdo nemá e-mail). Telefonní kontakt na poradnu je 543 254 891. Poradenství zde probíhá každý den.

Excelový formulář tabulky ke konzultacím je na http://www.cenap.czv sekci poradna PPR , je ale možné vlastní tabulku naskenovat, vyfotiti a poslat jako přílohu mailem. 

Naší snahou je jistota klientů, aby se v cyklech dobře orientovali. Proto nabízíme opakované konzultace záznamů.  Odkaz na ceník konzultací je na stránce, kde je tabulka ke konzultacím.

Nebojte se důvěřovat vlastním záznamům. Pokud jsou správně vedené, jsou i dobře hodnotitelné. 

Pomůžeme Vám do tajů tabulek proniknout, abyste se dobře orientovali - ženy ve svém reprodukčním zdraví, manželé ve své společné plodnosti.