Centrum naděje a pomoci se sídlem v Brně (CENAP) již více jak 26 let v pomáhá lidem v oblasti rodičovství, mateřství, zodpovědného přístupu k otázkám lidské sexuality. Nabízí uvedení do problematiky i konzultace v rámci přirozeného plánování rodičovství, velice úspěšně se zde léčí nechtěná neplodnost, pomáhá řešit problematiku antikoncepce.

Dosah organizace je ale výrazně větší, než je jen město Brno či jihomoravský kraj. Je to dáno i vyškolením řady spolupracovníků, kteří působí jak v České republice, tak na Slovensku. Z nich kromě vlastních zaměstnanců sdružuje v rámci Aliance poradců STM PPR vyškolené poradce, lektory, kteří se tématice zodpovědné lidské sexuality aktivně věnují a současně ve své práci splňují podmínky v etické a morální oblasti https://www.cenap.cz/aliance-poradcu

Na začátku roku 2020 v průběhu dvou týdnů tým vyškolených spolupracovníků CENAP  měl obsáhlý program přednášek a kurzů na téma lidské sexuality v Chicago.

 

Zrod myšlenky spolupráce CENAP s českou misií v Chicagu

Centrum naděje a pomoci pravidelně informuje své příznivce a klienty ohledně aktuálního dění v centru, co je nového, jaké kurzy a přednášky se připravují. Stejně tak tomu bylo i v dubnu roku 2019, kdy CENAP slavil 25 let své existence a v rámci toho výročí bylo možné navštívit speciálně připravovaný týdenní program. Ještě dnes si vzpomínáme, jak nás všechny v centru potěšila odpověď na pozvánkový email od Mons. Dušana Hladíka.

Email od Mons. Dušana Hladíka

V emailu Mons. Dušan píše, že je vděčný za stálé informace z našeho centra, že ho oslovilo v rámci plánovaného programu setkání určené pro kněze na téma "Možnosti vzájemné spolupráce".
Sděluje, že spolupráce s CENAP je pro něj aktuální a sám již delší dobu nad tím uvažuje, protože problematika antikoncepce se stále více objevuje jako nezdravá a zatěžující věc mnohých manželství. 

 

On sám tuto problematiku zatím řešil jen na obecné rovině. Píše: „I když jistě existuje mnoho návodů a poučení prostřednictvím internetu, myslím, že by bylo užitečné naplánovat nějaké školení, cyklus přednášek apod.“ V závěru mailu Mons. Hladík zve CENAP do české misie v Chicagu, aby tam proběhl program s tématikou vztahů a zdravé sexuality.

Pozvání do Chicaga nás překvapilo, ale i motivovalo k realizaci

V našem centru v Brně na Vodní 16 probíhá celoročně široké spektrum přednášek, kurzů a školení https://www.cenap.cz/kurzy-a-vzdelavani. Mimo centrum v rámci České a Slovenské republiky bývá CENAP většinou zván na jednodenní nebo víkendové akce https://www.cenap.cz/prednasky. Cestovat do Chicaga kvůli víkendové akci celý den, urazit vzdušnou vzdálenost cca 7300 km? To byla jedna z myšlenek, které se nám začaly honit v hlavě, a tak se začalo vymýšlet a plánovat, jak by se tato myšlenka Mons. Dušana Hladíka mohla zrealizovat. On to totiž myslel vážně!

Myšlenka spolupráce se zrealizovala dříve než do roka a do dne

Začalo se tedy plánovat. Dvoutýdenní program přizpůsobený možnosti účastníků se nám zdál jako rozumné řešení. Nebylo lehké najit volný termín. Nakonec se podařilo, termín byl nastaven na únor 2020.

Osobní návštěva Mons. Dušana Hladíka v CENAP

V listopadu 2019 navštívil Mons. Dušan Hladík CENAP osobně. V rámci jeho cesty do vlasti bylo tak možné se osobně setkat a domlouvat jinak než dosud přes email. Začal se tvořit konkrétní program. 

Kdo všechno mohl jet přednášet do Chicaga

Jak bylo již v úvodu uvedeno, Centrum naděje a pomoci kromě vlastních zaměstnanců sdružuje v rámci Aliance poradců STM PPR vyškolené poradce, lektory, kteří se tématice zodpovědné lidské sexuality věnují v různém rozsahu https://www.cenap.cz/aliance-poradcu. Všem členům Aliance bylo nabídnuté jet do Chicaga a podílet se na programu. Pro mnohé členy Aliance nebylo lehké se „utrhnout“ na 14 dní od rodiny, vzít si na tuto výjimečnou akci dovolenou.

Nakonec se této akce účastnil šestičlenný tým lékařek a odborný lektorů a jeden mladý muž jako doprovod.

Nabídka pro Chicago

 

Díky poměrně silnému personálnímu zastoupení mohla být nabídka pro místní misii opravdu bohatá a pestrá. Byl nabídnut kompletní „Kurz STM“, přednáška o „PPR v období přechodu“, 

přednášky o lásce a vztazích, pod názvy „Desatero a lidská plodnost“, „Sexualita v manželství podle Božího plánu“, „Umění komunikace“ a „Úskalí antikoncepce“. 

Každý si tak mohl vybrat z nabídky přednášek, kurzů právě to, co je pro něj momentálně důležité. A protože česká a slovenská misie má mnoho rodin, které mají děti, včetně těch dospívajících, vznikla nabídka jednak přednášky „Jak mluvit s dětmi a dospívajícími o vztazích a sexu“, ale i program pro místní mládež. Pro dívky o dvou sobotách byl určen kurz „Být sama sebou“ a pak jednorázová přednáška „O dospívání“. Pro kluky byl nachystán celosobotní  program „Mezi námi kluky“. 

Zaujala nás otevřenost místních k tématice sexuality a vztahů. Touha vzdělat se, ochota vylepšit sám sebe, pracovat na sobě, na manželství, na vztazích. S takovou otevřeností se výjimečně setkáváme. Přednášek se zúčastnily nejen ženy, ale manželské, snoubenecké páry, páteční úvodní přednášky „Desatero a lidská plodnost“ celé rodiny s dospívajícími. Vnímali jsme, že zúčastnění na přednáškách a kurzech byli dobrovolně. Tedy přišli ti, co měli zájem. Bylo pro nás radostí, ale také velkou zodpovědností přednášet k takovému publiku. I my jako přednášející jsme svým způsobem byli obohaceni. Účastníci nám umožnili svou otevřeností nahlédnout do jejich životů, a tak si uvědomit, jak je život pestrý, má mnoho krásných barev, odstínů a jedinečností.

 

 

Česká misie v Chicagu

České misie svatých Cyrila a Metoděje v Chicagu, o kterou se přibližně 20 let stará Mons. Dušan Hladík, umožňuje česky mluvícím lidem se setkávat a vytvářet výjimečné společenství lidí na rovině přátelské i na rovině duchovní. V poslední době česká misie v Chicagu hostí i Slovenskou misii, a tak se zde setkává pravidelně okolo 200–300 lidí. Jsou zde pravidelné bohoslužby české i slovenské, k tomu jsou zde i pravidelně další mnohé akce, které umožňují vytváření krásného společenství a vytváří mnohá přátelství. Vice informací o České misii zde: http://czechmission.com/

 

 

Slovenská misie v Chicagu

O slovenskou misii se stará P. Stanislav Bindas. Protože Slováci v Chicagu aktuálně nemají svoje misijní centrum, obrátili se na českou misii, která jim otevřela dveře a pomáhá jim při prvních krocích založení slovenské misie. Díky tomu navštívilo kurzy a přednášky i mnoho Slováků. Více informací o slovenské misii zde: https://www.slovenskamisia.org/

Mons. Dušan Hladík

Po dvou týdnech společně stráveného času s Mons. Dušanem Hladíkem, jsme měli možnost poznat opravdu jedinečného člověka, který by se sám pro druhé rozdal. Velice nás zaujala jeho velká láska, která je zároveň jeho tělesnou zdravotní hygienou i očistou duchovní. Mons. Dušan je horlivý potápěč a plavec. Udržuje si pravidelným téměř každodenním plaváním své zdraví, a přitom se modlí „pod vodou“ růžence. Dalo by se o Mons. Hladíkovi říci, že je to unikát světového měřítka, který nám již svou jedinečností, svým lidským a současně uctivým přístupem k přednášejícím přirostl k srdci. Děkujeme za péči!

P. Stanislav Bindas

Duchovní správce slovenské misie P. Stanislav má roky zkušeností s misiemi v zahraničí. Jeho přímočarost a otevřenost úctě k životu, poctivému přístupu k otázkám lidské sexuality, byly až odzbrojující. Bylo vidět, že mu hodně záleží na tom, aby se jeho farníci dozvěděli důležité informace, které se týkají otázek lidské plodnosti, sexuality a úcty k sobě samé. 

Zážitky z návštěvy downtown Chicaga a jeho pokladů

Během naši dvoutýdenní mise nás velice obětavě Mons. Dušan Hladík společně s dalšími lidmi z misie, nejčastěji s varhanicí a učitelkou Lenkou provedli centrem Chicaga a navštívili jsme mnoho turisticky atraktivních míst. Mohli jsme se kochat neuvěřitelným pohledem na Chicago z mrakodrapu „Skydeck“ známý jeho prosklenými vysutými výhledy.  Viděli jsme pozoruhodné umělecké dílo v Milénium parku, které se jmenuje Oblačná brána (Cloud Gate) a je dílem Anishe Kapoora, indického umělce.Z dálky se skulptura jeví jako obrovská kapka rtuti, kovové vejce nebo lesklá zkroucená pneumatika, často je toto dílo nazývané fazole.

 

 

Navštívili jsme Museum of Science and Industry – Museum vědy a průmyslu, Field Museum – Museum přírodní historie, Shedd Aquarium – úžasná podívána na nejrůznější tvory světa,  Adler Planetarium.

Co říci na závěr tohoto příspěvku? 

Jsou to jen stručné informace, protože o této akci CENAP v české misii v Chicagu by se dala napsat kniha. Vrátili jsme se nejen s dobrým pocitem poctivě odvedené práce. Dostalo se nám od účastníků opakovaného potvrzení, že mělo smysl, když přednášející věnovali hodně času přípravám, aby byl obsah sdělovaného aktuální a na profesionální úrovni. Uvědomovali jsme si, že každý kurz či přednáška představovaly pro účastníky i pro přednášející další podněty, inspirace.

Dnes s odstupem si také jako úžasné uvědomujeme, jak to krásně po všech stránkách vyšlo. Kdyby se termín této výjimečné akce stanovil na dobu o několik týdnů později, nemohla by se naše výprava zrealizovat. Vrátili jsme se těsně před tím, než se svět ponořil do nouzového stavu. 

 

Další články o naší výpravě do Chicaga jsou zveřejněny :
https://cenap.signaly.cz/2005/chicago-ocima-jany-vankove
https://cenap.signaly.cz/2005/byli-jsme-v-chicago