Ze sekretariátu kardinála Dominka Duky do CENAP  přišel začátkem ledna tento mail:

 

Vážená paní doktorko,
dovolte, abych Vám z pověření pana kardinála Dominika Duky co nejsrdečněji poděkovala za zaslanou rekapitulaci práce Centra naděje a pomoci. 
Pan kardinál si váží Vaší velmi náročné a zcela výjimečné činnosti, se kterou přistupujete k životu s úctou a s respektem k přirozenému řádu.
Poděkování vám všem patří především za záchranu množství nenarozených životů a stejně tak za 25 roků soustavné práce při šíření osvěty v této oblasti.

Tlumočím tímto pozdrav a požehnání pana kardinála Vám i celému Vašemu týmu v tomto novém roce 2020.
Se srdečným pozdravem
Hana Moudrá
Sekretariát arcibiskupa
 

velice si těchto slov ocenění zde v CENAP vážíme, jsou pro nás povzbuzením, posilou