V přátelské atmosféře lidí, kteří se chtějí více vzdělávat, proběhl v CENAP jednorázový seminář "Kojení a návrat plodnosti".

Účastníci si ujasnili nejen jak se zorientovat v návratu plodnosti po porodu, jaké jsou podmínky LAM, její spolehlivost, jak se zorientovat v záznamech dle STM, ale základní fakt- pozdější návrat plodnosti a tedy jednoznačné využití LAM, dobrá orientace v záznamu dle STM po návratu plodnosti, velice úzce souvisí se správnou technikou kojení, s životosprávou. I těmto oblastem byl tedy věnován čas. Jak opravit techniku kojení, na co dbát ve výživě maminky po porodu. Krátce jsem se dotkli i návratu plodnosti po porodu u žen, které nekojí.