V sobotu 31. 8. 2019 se konala v areálu žďárského zámku tradiční „Diecézní pouť rodin“. Podle informací brněnského Centra pro rodinu a sociální péči, které pouť organizovalo, byl to již její šestnáctý ročník.

Současně byla pouť oslavou třicátého výročí svatořečení Anežky České. V 10 hodin zahájil pontifikální mši svatou v bazilice brněnský diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Nechyběl ani doprovodný program, zahrála kapela Irnis, pro děti byla pohádka Pinocchiova dobrodružství, v zámecké zahradě byl program pro celou rodinu, výtvarné dílničky pro děti, program pro mládež. Bylo možné přistoupit ke svátosti smíření, proběhla adorace s komunitou Emmanuel a také bylo možné využít komentované prohlídky baziliky a poutního kostela na Zelené hoře. Byly nabídnuty i dvě přednášky: Sv. Anežka Česká – náš národní poklad a Putování do Santiaga de Compostela. 

Oceňujeme, že pořadatelé umožnili na hlavním podiu prezentovat nejen nabídku činnosti Centra pro rodinu, ale i dalších organizací. MUDr. Ludmila Lázničková seznámila účastníky pouti s tím, co Centrum naděje a pomoci (CENAP) nabízí. Letošní motto pouti rodiny bylo: „Rozdávat pokoj a naději”. Toto motto je velice blízké náplni práce Centra naděje a pomoci, které se více jak 25 let snaží být pomocí a nadějí pro mnohé. Letos jsme byli na pouti i s naším novým, žlutým pozitivním stánkem, jak vidíte na fotografiích.

Kde tedy pomáháme, v jakých oblastech? 

  • Především je to řešení nechtěné neplodnosti s využitím metody NAPROHELP.
  • Současně varujeme před negativními důsledky užíván a antikoncepce a pomáháme k přijetí respektování společné plodnosti ve vztahu. Učíme tedy přirozené metody, především symptotermální metodu. 
  • Základním faktem je, že život je hoden úcty od početí, proto pomáháme k přijetí každého počatého dítěte. A především vnímáme význam šíření pravdy o rodině, manželství. Proto pořádáme různé kurzy i poskytujeme poradenství na podporu opravdové lásky v rodině. 

K těmto okruhům byla i zaměřena naše nabídka na stánku. 

Nechtěná neplodnost je velkým utrpením mnohých manželství, ale díky metodě NAPROHELP jsme schopni s více než 80% úspěšností jim pomáhat. Metoda NAPROHELP je nezávadná nejen po stránce zdravotní, ale také po stránce etické, morální. To se ovšem nedá říci o IVF – umělému oplodnění, které ničí zdraví ženy, selektuje pohlavní buňky, vyrábí nové životy, z těch vybírá perspektivní životy a ostatní zabijí. Metoda NAPROHELP umožňuje muži a ženě zcela přirozeně počít dítě, skrze jejich vzájemné úplné sebedarování, které se odehrává v pohlavním styku. Náš reklamní panel na tuto metodu upoutal mnoho návštěvníků, kteří přišli, aby se informovali, jak tato metoda funguje, že ji neznají. Na stánek přišel i bohoslovec z 5. ročníku a ptal se: „ Co je to ta metoda NAPROHELP, je opravdu tak úspěšná? Proč nám o tom v semináři nikdo neřekl? To je nějaká novinka“? Metoda NAPROHELP není úplnou novinkou, ale není ani něčím, co se nabízí již 50 let. Metodu NAPROHELP vyvinula MUDr. Ludmila Lázničková na základě zkušeností v rámci své 25leté praxe. Pod tímto označením ji prezentuje od roku 2011. Metoda je postavena na diagnostickém sledování ženského cyklu symptotermální metodou PPR a dle zjištěných problémů je nastavena vhodná léčba a podpora organismu kvalitními přírodními potravinovými doplňky. 

U některých žen je důvodem neplodnosti či dalších zdravotních problémů předchozí užívaní antikoncepce. Proto stále upozorňujeme, že antikoncepce není dobré řešení, jak předcházet početí a že ji nelze užívat ani léčebně při různých potížích. Vedlejší negativní účinky užívání antikoncepce jsou velké a to nejen na zdraví ženy. Pokud žena užívá hormonální antikoncepci (pilulky, náplasti, injekce, nitroděložní tělíska, atd.) upozorňujeme, že si tím nejen ničí zdraví, ale zároveň informujeme o tom, že tato antikoncepce má abortivní účinky, což je usmrcení počatého života. Pokud žena sexuálně žije, a používá nějaký druh abortivní antikoncepce, nikdy nelze vyloučit, že k  usmrcení počatého života úplně na jeho začátku může dojít.

Z našich zkušeností víme, že antikoncepce, a to nejen hormonální, představuje velkou zátěž pro vztah, a mnohdy vidíme předchozí užívání antikoncepce jako příčinou duchovního chřadnutí manželství. To pak bývá neviditelnou, původní příčinou rozvodu manželů. 

Rodina má být místem, kde život vzniká a ne kde je usmrcován. Proto můžeme být velice vděční za to, že nás encyklika Humanae Vitae Sv. Pavla VI. z roku 1968 svými tehdy prorockými radami ochránila a ochraňuje až do dnes. Místo této zlé varianty antikoncepce dává manželům správný návod, který nalezneme v dnes již velice spolehlivých metodách přirozeného plánování rodičovství. My v CENAP vyučujeme nejspolehlivější metodu, kterou je symptotermální metoda STM PPR. I informace o STM PPR metodě zajímalo mnohé ženy, dívky, ale i muže, kteří stánek navštívili. 

Přesto i v rámci setkání s některými lidmi na stánku se nám opět potvrdilo, že znalost těchto správných cest, jak žít čistě své manželství, jak přirozeně počít dítě, je stále i v prostředí katolické církve dost malá. Ve společnosti se stále šiří mylné informace a předsudky k PPR, které mnohé lidi zbytečně a nepravdivě klamou. Proto vnímáme jako důležité, aby se do příprav na manželství dostávaly správné informace o metodě STM PPR, které pak mohou pozitivně ovlivnit celý život manželů, jejich lásku i duchovní život. 

Velice nás potěšilo, že náš stánek navštívil Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Dostalo se nám povzbuzení setrvat v tomto boji proti světskému duchu, který ochranu života a podporu přirozené rodiny odmítá. Povzbuzení vytrvat, aby právě i s pomocí CENAP bylo respektování přirozenosti pro mnohá manželství jednodušší, aby se pravda o sexuální lásce dlouhodobě udržela i pro naše děti a pro další generace.

 

A.Br.