Pravda o lásce, o sexualitě, o tom jak má muž se ženou oblast intimity prožívat, a jak přistupovat k daru plodnosti, bývá často zkreslená. V přirozené plodnosti mnozí vidí nepřítele, který brání neomezenému užívání si sexuality. Boží plán se sexualitou muže a ženy je velkým tajemstvím, které není ukryto jen v našich tělech. Je to poklad ukrytý v našich srdcích. 

Falešný lákavý obraz intimní lásky, jak jej předkládá dnešní fungování společnosti, pokouší téměř každého. Dnešní doba pracuje i s naším strachem. Strachem o ekonomickou budoucnost, strachem o zdraví. 

Člověk se některým věcem musí statečně bránit, aby jim nepodlehl. Pokud ovšem půjdeme v oblasti sexuality s dobou, pokud již dopředu budeme podléhat tomu, že dnešní doba je těžká, v manželství nebudeme ve svém životě žít pravdivou Kristovu lásku. V oblasti sexuality nelze "jít s dobou", ale musíme statečně bránit to, co je pravdou již od počátku stvoření.

Intimní láska muže a ženy je něco nádherného a Bohem chtěného. Je důležité vědět, jak ji máme podle Boha žít. Sv. Jan Pavel II. nám odkryl nádhernost a pravdu sexuality v Teologii těla. V jeho díle je poklad, který je potřebné hlásat.

I to je poslání Centra naděje a pomoci. Hlásat tuto pravdu. Spolu s dalšími našimi spolupracovníky, absolventy našich kurzů STM a následně kurzů pro poradce PPR. 

Každý má šanci stát se našim spolupracovníkem, hlasatelem pravdy.  Stačí jen se přihlásit na:  https://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr