Centrum naděje a pomoci si připomíná v letošním roce již 25 let od své registrace.

Toto výročí jsme vnímali jako příležitost ke společné oslavě i připomenutí toho, co se za danou dobu podařilo. 

Činnost organizace je zaměřena na pomoc v situacích týkajících se těhotenství, mateřství, rodičovství, s důrazem na podporu úcty ke každému člověku, podporu rodiny, manželství. Představuje velice pestrou mozaiku nabídky služeb, která zahrnuje jak sociální práci, přednáškovou, vzdělávací a publikační činnost, odborné poradenství, ale i  gynekologickou ambulanci. 

Proto i akce, které proběhly k příležitosti připomenutí tohoto výročí, byly svým obsahem odlišné a tak si mohl každý najít to, co je mu blízké a co se ho týká. 

V pondělí 20. 5. 2019 proběhlo setkání určené převážně pro lékaře a zdravotníky na téma: Gynekologie jinak – bez hormonální antikoncepce a bez IVF (umělého oplodnění). MUDr. Lázničková, gynekoložka, zakladatelka a vedoucí organizace, představila přítomným možnosti gynekologické praxe, s využití symptotermální metody. Symptotermální metoda byla představena nejen jako vysoce spolehlivá metoda v situaci, pokud se manželé potřebují vyhnout početí dítěte, ale byl ukázán diagnostický potenciál této metody, která plně respektuje individualitu každého ženského cyklu, a tak umožňuje efektivní léčbu různých nepravidelností cyklů či dalších gynekologických diagnóz. Dále byla ukázána zdravotně i eticky nezávadná cesta, jak přirozeně počít, aniž by manželé museli podstupovat zásahy, které by jim zdravotně škodily. Komplexní přístup pomoci ke zdravému početí, nazvaný NAPROHELP, využívá symptotermální metodu pro orientaci v cyklu a rozhodování o dataci vyšetření či nasazení léků. Díky tomuto efektivním přístupu se manželé ani lékaři nemusí podílet na umělém vyrábění lidských zárodků a manipulacích s nimi. Při tom metoda NAPROHELP má až  80% úspěšnost porodů, tedy několikanásobně vyšší než je úspěšnost asistované reprodukce.

Při tomto přístupu se též předchází riziku zbytečného vyvolávání porodu pro nejpřesnější určení délky těhotenství a správného termínu porodu. 

V gynekologické ambulanci CENAP se tedy dr. Lázničková díky symptotermální metodě ve své praxi zcela obejde bez hormonální antikoncepce i jakékoli formy umělého oplodnění. Svým pacientkám tak může nabídnout zdraví podporující péči, bez poškozování zdraví. 

úterý 21. 5. 2019 jsme v centru prožili příjemnou návštěvu manželů Novákových z Ligy pár páru. 

 

 

V podvečerních hodinách proběhla přednáška pro širokou veřejnost na téma: Rodina – místo, kde se učíme lásce. Přednášky se ujal Mgr. Antonín Brtník, který se pokusil předat základní myšlenky o tom, co láska je a co láska není. Poukázal na to, že dnešní svět ukazuje vzory dokonalosti a lásky ve věcech a jednáních, které často nevycházejí z lidských ctností.

Člověk se s pravdivou láskou v dnešním světě jen těžko setkává, a proto se musí chránit a být opatrný, aby neotupěl a nepodlehl tlaku okolí, které vidí dokonalost lásky v zážitcích, potěšení, rozkoši. Hodnotné je, co je v našich srdcích. Pokud z našeho srdce pramení upřímná láska, ta se zhmotňuje v těle a směřuje do srdce druhé osoby. Láska, která nemá za cíl srdce, ale končí v těle, je láskou povrchní a nedokonalou. Každý člověk může své lidství plně realizovat jen tím, když ze svého života učiní vědomý dar lásky.
Středa 22.5.2019  byla ve znamení Dne otevřených dveří

Bývalé klientky, spolupracovníci i noví návštěvníci si mohli prohlédnout prostory centra a seznámit se s jeho historií. Více se informovat o tom, co vše centrum nabízí. U této příležitosti paní doktorka Lázničková zavzpomínala na úplné začátky, radosti i úskalí v průběhu let a též shrnula současnou situaci. Potěšilo, že přišli i z TV NOE.

 

Ve čtvrtek 23.5.2019 proběhlo setkání, na které byli pozváni kněží a zasvěcené osoby. 

Centrum naděje a pomoci nabízí propojení profesionálního a lidského přístupu, kdy se při práci vychází z vědeckých poznatků, v souladu s morálním učením katolické církve. Na základě situace v dnešní společnosti a na základě reálných životních příběhů se potvrdilo, že je důležité a smysluplné hlásat pravdu o lásce mezi mužem a ženou, o daru sexuality a s tím souvisejícím daru plodnosti. Právě správná informovanost lidí je nosníkem pro jejich schopnost žít svůj intimní život ve světle Kristovy lásky. Proto CENAP nabízí nejen individuální práci s klienty, kurzy ve vlastních prostorách, ale i možnost plošné informovanosti v rámci přednášek ve farnostech či společenstvích. 

Zakončením a vrcholem těchto akcí byla děkovná mše svatá v Brně u jezuitů, v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zazněly nejen informace, co vše CENAP nabízí, ale především slova podpory lidem, kteří v Centru naděje a pomoci pracovali a pracují.

Vše, co se v tomto týdnu odehrálo, bylo v duchu toho, o co se Centrum naděje a pomoci již více jak 25 let snaží. Rozšiřovat pravdivé informace, aby každý byl schopen žít v pravdě a tak naplňovat své lidství. Aby muž a žena žili svůj vztah ve znamení pravdivé lásky, aby měli úctu k životu a chránili jej již od početí. Vědomí plodnosti, přirozené plánování rodičovství, je v dnešní době neoddělitelnou součástí pravdivé sexuální lásky manželů, je to specifická kultura lásky a života. Centrum naděje a pomoci je tu pro každého, kdo má zájem o pomoc v této cestě pravdivé lásky. Nejen navozením atmosféry důvěry, bezpečí, ale i odborně a prakticky. V CENAP je možné nalézt nejen naději, ale i dobrou radu, jak reálně pravdivou lásku žít.