Tak jako jiné roky, i letos se v Dolních Kounicích konal křesťanský open - air festival plný hudby a workshopů. Letos na tomto festivalu byl i stánek Centra naděje a pomoci – CENAP. 

Na konci mši svaté Mgr. Antonín Brtník krátce seznámil zúčastněné s tím, čemu se tato organizace věnuje, tedy odbornému poradenství i praktické pomoci v oblasti lidské sexuality. Snahou centra je mimo jiné dělat osvětu o tom, jaké má antikoncepce negativní účinky na zdraví i na vztah a že existuje jiné řešení, kterým je symptotermální metoda. Ta nejen se dá využít, pokud je potřebné spolehlivé předcházení početí, ale dokáže velice úspěšně pomoci, pokud se otěhotnění nedaří.  Další pozitivní přínos metody je její diagnosticko-léčebný význam pro správné načasování nasazení léků. 

I když se může zdát, že služby Centra naděje a pomoci jsou zaměřené na ženy, stánek navštívili z velké části právě muži.

Bylo to nejspíše podmíněno tím, že ve stánku byl muž.

Ukázalo se tedy, že pokud by byla vytvářena poradenská služba směřovaná k mužům, jistě by byla využívaná. Poradna pro muže a chlapce v České republice zatím není, i když v poradně pro ženy i dívky CENAP již od začátku její činnosti jsou přijímáni stejně tak ženy, jako i muži.

Zajímavé, a povzbuzující, byly dvě návštěvy mladíků, kteří vyjádřili díky za to, že se snažíme děvčatům pomoci, aby si neškodily antikoncepcí. Jeden dokonce měl velkou touhu pomoci konkrétně svým spolužačkám, o kterých ví, že antikoncepci užívají. Je krásné, že máme mladé muže, kteří chtějí pro dívky dobro a že plně respektují to, jak ženské tělo funguje.

Věříme, že každá taková příležitost, kdy se mohou mladí seznamovat s věcmi pravdivě a odborně, je základem pro to, aby se v manželstvích žila láska Boží a ne láska povrchní, světská. Za to patří velké díky p. Romanu Kubínovi, který nám umožnil na festivalu nabídnout naše služby a prezentovat se.

Vnímáme velikou radost ze svědectví ze setkání s mladými muži, kteří chtějí dobro svých kamarádek, kteří chtějí jednou milovat svou ženu s velkou úctou a respektem. Manželé, kteří se snaží žít celý svůj život s Bohem, tedy i v oblasti sexuální, mají velký předpoklad, aby společně naplnili v manželství své poslaní, aby byli opravdu šťastní.

Těšíme se na další setkání s mladými na celostátním setkání animátorů v Chotěboři, kde budou moci účastnici individuálně navštívit naši gynekologickou poradnu. Samozřejmě, kterýkoliv den můžete nás v CENAP kontaktovat, nejen osobně, telefonicky, ale i mailem.