V úterý 12.2.2019 proběhla v Centru naděje a pomoci přednáška v rámci Národního týdne manželství na téma: „Co zraňuje a zabíjí manželství“. Přednášející Antonín Brtník v rámci své prezentace umožnil účastníkům zamyslet se nad důležitou častí jejich života, což lidská sexualita opravdu je, a to obzvláště v manželství. I podle zpětné vazby z dotazníků vidíme, že takto bylo možné pro mnohé se setkat s novými informacemi, které jim pomohou v budování celoživotního vztahu a v pravdivých pohledech na různé situace v manželském soužití.

V rámci prezentace byly hledány odpovědi na otázky jako „Co narušuje manželskou intimitu?“, „Co zraňuje ženu a co muže?“, „Jak předcházet zraněním?“, „Co dělat, když zranění vzniknou, aby vztah neumřel?“

 Z myšlenek celé přednášky vybírám některé z podstatných bodů:

Nejprve je potřebné si uvědomit, že vycházíme z rodiny a neseme si ji částečně sebou.

Manželstvím muže a ženy vzniká nová rodina, kde se má tvořit milující prostředí, kde se přirozeně předává život.Cílem manželství není přetvoření druhého k obrazu svému, ke svému potěšení, k naplnění svých představ a tužeb. Cílem manželství také není společné užívání si zážitků a rozkoší. Podstatou manželství není výhodná smlouva. Podstata je ve vzájemné pomoci a opoře při společném putování životem za pravdou. Podstatou manželství je tedy žít jeden pro druhého a vzájemnou lásku šířit dál.

Putování za pravdivou láskou potřebuje určité manželské ctnosti, jako je například věrnost, odpuštění, nezištnost, vděčnost, skromnost, pokora, upřímnost, pravdomluvnost, schopnost sdělovat pravdu s láskou, respekt, úcta, zodpovědnost, zdrženlivost.

S tím také souvisí, jak přijímáme naši společnou plodnost. Ta byla ještě nedávno vnímána jako dar a požehnání pro manžele. Nabízí se otázka- proč ji dnes vnímáme jako nemoc, kterou „léčíme“, „upravujeme“, „ řešíme“ antikoncepcí? Uvědomujeme si důsledky užívání antikoncepce na naše zdraví, na náš vztah?

Tím se otevírá další otázka:  Je nějaké řešení, jak se přijmout v celistvosti na celý život? I se společnou biologickou plodností? Jak tedy řešit společnou plodnost a nevytvářet si ve vztahu překážky? Odpověď je jasná – naučit se rozumět společné plodnosti, tu při potřebě vyhýbat se početí respektovat, využívat metody tzv. přirozeného plánován rodičovství PPR. Je potřebné připomenout, že těchto metod je celá škála, ne každá je spolehlivá. Tak, jako ne každá metoda antikoncepce je spolehlivá. Přesto dnes umíme nabídnout vysoce spolehlivou metodu PPR, tzv. symptotermální metodu. Její spolehlivost je srovnatelná, ne-li lepší než užíván hormonální antikoncepce (PI metody je 0,4, uživatelské PI je 1,8) více ke spolehlivosti metod je na https://www.cenap.cz/studie-2016

A co je stěžejním kamenem zvládání obtíží? Umění se radovat. Vždyť radost z maličkostí pomáhá překonat i těžké období.  

 Na základě zpětné vazby jsme zjistili, že většina účastníků se dozvěděla  o nabídce přednášky z internetu. Především přes facebook, ale také přes web národního týdne manželství nebo přes web signály, mnozí ale též reagovali na letáček či ohlášení ve farnosti.

Jedním zúčastněným byl napsán dotaz: „Bylo by možné mít takové přednášky i ve farnosti“.

Ano, rádi přijdeme do jakékoliv farnosti. Vnímáme jako poslání šířit informace o tom, jak se Boží láska ztělesňuje v lidském těle, jak v manželství přistupovat k daru plodnosti, jak řešit náročné situace v intimním soužití, jak žít celistvě svou sexualitu, jak tento dar nezneužívat, ale ve svém těle oslavovat Boha.  Podmínky pořádání přednášek jsou na: www.cenap.cz/prednasky-pro-farnosti

Láz.